Servizo

Nunca Quedas Na Escuridade

Os equipos de servizo de concesionarios de GTL están aí cando os necesites, esteas onde esteas e sexan as condicións.Máis de 1.000 empregados dos distribuidores reciben unha ampla formación continua sobre produtos dirixidas por GTL.Isto garante que os técnicos especializados estarán sempre dispoñibles para garantir que cada montaxe ou reparación se realice segundo os nosos estándares especificados.

Expertos en apoio ao servizo de grupos electróxenos, os concesionarios GTL poden satisfacer calquera necesidade de mantemento, desde contratos de mantemento preventivo ata respostas en caso de avaría de emerxencia.

20190610143239_17437

A nosa rede global de distribuidores pode ofrecerche:
Soporte de chamada de emerxencia 24/7
Formación especializada en produtos nos nosos centros de formación rexionais
Asistencia con consultas sobre pezas xenuínas de GTL
Dispoñibilidade e entrega de pezas garantidas
Termos e condicións da garantía completa